درب لابی دو لنگه | ۲ در ارتفاع ۳.۵ حدود ۴۰۰ کیلو هـر کیلو ۱۵۰ | کد D022 قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.
بازگشت به محصولات
درب جک خور ۳ در ارتفـاع ۲.۷۰ وزن ۵۰۰ هر کیلو ۱۲۰کد D012 قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

درب مدرن با قابلت جک خوری و ریلی | ۳ در ارتفاع ۲.۷۰ ورن ۵۰۰ هر کیلو ۱۲۰ | کد D011

کلیه ی محصولات با توجه به نوع مدل ساخت ((با رنگ / بی رنگ – تک لنگه 2.80در1.20 -جک خور -در با ستون باکس/در بی ستون باکس – درب آلومینیومی -درب فرفورژه – راست بازشو/ چپ بازشو – ریلی -ماشین رو 2.80 در  3- پرکار/کم کار)) متغیر و قابل سفارش می باشد.

قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

درب مدرن با قابلت جک خوری و ریلی کد D011

کلیه ی محصولات با توجه به نوع مدل ساخت ((با رنگ / بی رنگ – تک لنگه 2.80در1.20 -جک خور -در با ستون باکس/در بی ستون باکس – درب آلومینیومی -درب فرفورژه – راست بازشو/ چپ بازشو – ریلی -ماشین رو 2.80 در  3- پرکار/کم کار)) متغیر و قابل سفارش می باشد.